Ψαράκι

Για το Ψαράκι, το ονομαστό εστιατόριο θαλασσινών στην πόλη της Καβάλας, αναλάβαμε την μηχανογράφηση από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση. Από την δομημένη καλωδίωση κατά την φάση της ανακατασκευής έως την συνεχή υποστήριξη όλων των συστημάτων μέχρι και σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα στο Ψαράκι έχουμε υλοποιήσει:

  • Δομημένη καλωδίωση δικτύου
  • Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών
  • Ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελιοληψίας
  • Ασύρματο δίκτυο παραγγελιοληψίας
  • Εκτυπωτές κουζίνας
  • Ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης καταστήματος Pegasus της TESAE
  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
  • Απομονωμένο ασύρματο δίκτυο internet για τους πελάτες
  • Κατασκευή Ιστοσελίδας
  • Διαχείριση Social Media

Σύνοψη

Μηχανογράφηση του Εστιατορίου θαλασσινών 'Ψαράκι' στην Καβάλα

Πελάτης

The Fine Cook IKE

Υπηρεσίες

Μηχανογράφηση με λογισμικό διαχείρισης αποθήκης Pegasus της TESAE. Ασύρματο δίκτυο παραγγελιοληψίας. Ξεχωριστό ασύρματο δίκτυο για τους πελάτες. Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου. Κατασκευή Ιστοσελίδας. Διαχείριση Social Media

Κατηγορία

Ασύρματα
Δίκτυα
Ιστοσελίδες - eShops
Μηχανογράφηση
Τηλεφωνικά κέντρα